Press "Enter" to skip to content

Posts published in Tháng Tư 2020

Bản tin hàng tuần – Ngày 21/4/2020

Hội Phụ Huynh

Ngày 21 tháng 4, 2020 Chào các gia đình VDLI, Mặt trời tỏa sáng, hoa đang nở, mùa xuân đã đến. Điều đó nhắc nhở chúng ta về sự đổi…

Bản tin hàng tuần – Ngày 14/04/2020

Hội Phụ Huynh

Ngày 14 tháng 4, 2020 Xin chào các gia đình VDLI, Ban điều hành HPH hy vọng bản tin này gởi đến quý vị phụ huynh và những người thân…

Bản tin hàng tuần – Ngày 07/04/2020

Hội Phụ Huynh

Ngày 7 tháng 4, năm 2020 Xin chào các gia đình VDLI, Chúng tôi hy vọng bản tin này sẽ được gởi đến quý vị phụ huynh và những người…