Press "Enter" to skip to content

Khảo sát của HPH đối với các gia đình Mẫu giáo VDLI sắp tới và các gia đình VDLI lớp 1 đến lớp 6 hiện tại

Hội Phụ Huynh

Xin chào các gia đình VDLI,

Gần đây, chúng tôi đã gửi các bản tin về các cuộc khảo sát của chúng tôi, về cách chúng tôi có thể hỗ trợ quý vị và các em học sinh trong năm học tới.

Nếu bạn bỏ lỡ đường link trong bản tin hoặc chưa có cơ hội hoàn thành khảo sát, đây là các đường link để tham gia:

Nếu quý vị không nhận được các bản tin của chúng tôi, vui lòng gửi email cho chúng tôi tại HoiPhuHuynh.VDLI@gmail.com để chúng tôi gởi lại cho quý vị.

Trân trọng kính chào,

Hội Phụ Huynh

Comments are closed.