Press "Enter" to skip to content

Posts published in Tháng Mười Hai 2020

Bản thông tin HPH 17/12/20

Hội Phụ Huynh

Một số mục thông tin thú vị cần báo cáo: Hội Phụ Huynh (HPH) sẽ tổ chức một buổi biểu diễn Tết Nguyên Đán ảo để cộng đồng chúng ta…

Bản thông tin HPH 12/03/2020

Hội Phụ Huynh

Kính chào tất cả gia đình VDLI! Chúng tôi muốn cập nhật đến quý vị vài điều sắp tới cho chương trình VDLI: Vào thứ 3 ngày 8/12/20 từ 9 đến…