Press "Enter" to skip to content

VDLI MỪNG TẾT TÂN SỬU & Đăng ký Mẫu giáo Song ngữ Anh Việt

Hội Phụ Huynh

Hãy tham gia cùng các em học sinh Song Ngữ Anh Việt mừng TẾT Tân Sửu lúc 6 giờ chiều hôm nay.

HÃY BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ BẮT ĐẦU XEM: https://youtu.be/neBFHLBW46k

Thời hạn đăng ký Mẫu giáo Song ngữ Anh Việt cho năm học 2021 – 2022

Tất cả các em chuẩn bị đi học Mẫu giáo năm sau đều được chào đón tham gia chương trình Song Ngữ Anh Việt!

Từ ngày 17 tháng 2 đến ngày 16 tháng 3 năm 2021 sẽ là thời gian Đăng Ký Nhập Học cho lớp Mẫu giáo Song Ngữ Anh Việt (VDLI) tại trường tiểu học Rose City Park.

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng xem tại đây: https://www.pps.net/Page/863

Comments are closed.