Ngày: Tháng Năm 10, 2021

Tháng Di Sản của người gốc Châu Á Thái Bình Dương: Tuần 10-14 tháng 5Tháng Di Sản của người gốc Châu Á Thái Bình Dương: Tuần 10-14 tháng 5

Tháng 5 là tháng Di Sản của Người Mỹ gốc Á Châu Thái Bình Dương (AAPI)! Các phụ huynh của chương trình song ngữ Anh-Việt, Hội Phụ Huynh, đã tổng hợp các nguồn thông tin hàng ngày (bao gồm các sự kiện thú vị, lịch sử, video giáo dục và các thủ công mỹ nghệ) […] ...