3 Phần Diễn Giả Về Đa Dạng, Công Bằng và Bao Gồm

Hội Phụ Huynh và Rose city Park PTO Xin Mời Các Bạn Đến Tham Dự Và Lắng Nghe 3 Phần Diễn Giả Về Đa Dạng, Công Bằng và Bao Gồm

Thứ Năm, ngày 28 tháng 4 từ 6:00 đến 7:30 tối (mở cửa lúc 5:30 giờ chiều)

Trực tiếp tại trường học McDaniel High School Commons
Vị trí: 2735 NE 82nd Ave. Portland, OR 97220

Phụ huynh và học sinh của nhóm trường McDaniel được mời tham dự 3 phần diễn giả về các chủ đề đa dạng, công bằng và bao gồm. Sự kiện này do Hội Phụ Huynh và Rose City Park PTO đồng tài trợ nhằm nỗ lực đưa cộng đồng của chúng ta lại gần nhau để hiểu sâu hơn về các chủ đề này và cách chúng tác động đến học sinh, trường học và cộng đồng.

Để yêu cầu thông dịch tiếng Việt, tiếng Tây Ban Nha và / hoặc tiếng Somali, xin vui lòng liên hệ với Sally Stauffer tại: mcdaniel.cluster@rosecityparkpto.org