Cảm ơn thầy cô!

Hội Phụ Huynh xin gửi lời chúc mừng tuần lễ Tri Ân Nhà Giáo Viên đến tất cả những thầy cô tuyệt vời!

Thầy cô là trụ cột sức mạnh, là động lực dẫn đường trong cuộc đời học sinh. Nếu không có giáo viên, xã hội sẽ không thể phát huy hết tiềm năng được.

Cảm ơn các thầy cô vì tất cả những gì thầy cô đã làm cho học sinh của chúng ta!