Ngày: Tháng Năm 15, 2022

Sự kiện nói chuyện về Đa dạng, Công bằng và Bao gồm: video phần 1 và thời gian địa điểm của sự kiện phần 2Sự kiện nói chuyện về Đa dạng, Công bằng và Bao gồm: video phần 1 và thời gian địa điểm của sự kiện phần 2

Những ai không có thể tham dự được loạt bài nói chuyện 3 phần: Đa Dạng, Công Bằng và Bao Gồm, đây là video đã quay. Sự kiện tiếp theo sẽ diễn ra, Thứ Tư ngày 18 tháng 5 từ 6:00 chiều đến 7:30 tối tại McDaniel High School Commons. ...