HPH Trại Hè Summer Camp 2022

HPH rất bận rộn trong mùa hè này! Chúng tôi đã đạt được cơ hội để tổ chức Trại Hè song ngữ Anh Việt đầu tiên ở bang Oregon, phục vụ cho các học sinh trong chương trình VDLI của sở học chánh Portland, đem lại cho các em những trải nghiệm vui vẻ tuyệt vời và làm phong phú thêm ngôn ngữ và văn hóa của người Việt Nam.