Ngày 8 tháng 9, 2022 – Tết Trung Thu và Tụ Hợp Ăn Kem Với Cộng Đồng

Hội Phụ Huynh và Rose City Park PTO chào mừng tất cả học sinh và gia đình đến với Tết Trung Thu và Tụ Hợp Ăn Kem Với Cộng Đồng tại sân chơi trường Rose City Park!

Hãy cùng nhau kết nối cùng với các gia đình khác trong cộng đồng của chúng ta! Hội Phụ Huynh sẽ cung cấp vật liệu cho các em tô/vẽ, làm lồng đèn và sẽ có bánh trung thu để thưởng thức. Sẽ có rất nhiều kem và Otter Pops do RCP PTO cung cấp.

Sẽ có màn múa lân và rước lồng đèn do học sinh làm.

Chúng tôi mong được gặp tất cả!

Chúng tôi đang tìm kiếm Tình Nguyện Viên để giúp đỡ:
https://www.signupgenius.com/go/10c0e49a8af29a2f4c34-hphrcp