Ngày: Tháng Tám 30, 2022

Xin Chào Năm Học 2022-2023!Xin Chào Năm Học 2022-2023!

Hội Phụ Huynh (HPH) xin chào mừng các gia đình Mẫu giáo Song Ngữ Anh Việt (VDLI) mới đến với cộng đồng tuyệt vời của chúng ta! Chúng tôi mong đợi một năm học với nhiều sự kiện tuyệt vời, các hoạt động xây dựng cộng đồng, gây quỹ, và quan trọng nhất là hỗ […] ...