Hội Phụ Huynh Sự kiện Nhận hàng Chả Giò

Nhận hàng Chả Giò

Categories:

Nhận Hàng Chả Giò HPH:

Gia đình Tiểu học Rose City Park:

NGÀY: Thứ Tư, ngày 9 tháng 11

THỜI GIAN: 2:00 chiều – 3:00 chiều

VỊ TRÍ: Sân chơi Rose City Park (RCP)

Gia đình trung học Roseway Heights:

NGÀY: Thứ Tư, ngày 9 tháng 11

THỜI GIAN: 3:30 chiều – 4:30 chiều

VỊ TRÍ: Bãi đậu xe (RHMS)

Nếu quý phụ huynh không thể nhận hàng chả giò của mình, xin vui lòng sắp xếp để người khác nhận thay cho phụ huynh, hoặc liên hệ với chúng tôi càng sớm càng tốt: fundraising@hphpdx.org

Chúng tôi mong gặp được các phụ huynh trong ngày đó!