Về tổ chức Hội Phụ Huynh

Hội Phụ Huynh là một tổ chức phi lợi nhuận 501 (c) (3) nhằm hỗ trợ Chương trình Song ngữ Anh Việt (VDLI) tại Sở học chánh Portland tại Trường Tiểu học Rose City Park, Trường Trung học cơ sở Roseway Heights và trong tương lai , Trường Trung học cấp 3 Madison. Chúng tôi được tạo thành từ các phụ huynh của học sinh hiện đang tham gia chương trình VDLI

Tuyên bố sứ mệnh HPH

Tổ chức của chúng tôi tham gia hỗ trợ các gia đình hiện tại và các gia đình mới, thúc đẩy làm giàu văn hóa và tìm kiếm cơ hội gây quỹ để duy trì Chương trình song ngữ tiếng Việt mạnh mẽ tại Sở học chánh Portland

Tầm nhìn HPH

Tôn vinh văn hóa Việt Nam trong khi tạo ra các kết nối đa dạng và đảm bảo các cơ hội công bằng để giúp nuôi dưỡng các nhà lãnh đạo tương lai

Những giá trị của tổ chức

  • Vui vẻ và tích cực
  • Lấy học sinh làm trọng tâm
  • Tôn trọng lẫn nhau
  • Tích cực lắng nghe
  • Minh bạch, cởi mở và chia sẻ
  • Đón nhận nhiều quan điểm
  • Tập trung vào việc cần giải quyết
  • Tôn trọng thời gian của mọi người
  • Giữ sự gắn bó, và hiểu biết về những điều đang diễn ra