Danh mục: Bản tin

Xin Chào Năm Học 2022-2023!Xin Chào Năm Học 2022-2023!

Hội Phụ Huynh (HPH) xin chào mừng các gia đình Mẫu giáo Song Ngữ Anh Việt (VDLI) mới đến với cộng đồng tuyệt vời của chúng ta! Chúng tôi mong đợi một năm học với nhiều sự kiện tuyệt vời, các hoạt động xây dựng cộng đồng, gây quỹ, và quan trọng nhất là hỗ […] ...

Sự kiện nói chuyện về Đa dạng, Công bằng và Bao gồm: video phần 1 và thời gian địa điểm của sự kiện phần 2Sự kiện nói chuyện về Đa dạng, Công bằng và Bao gồm: video phần 1 và thời gian địa điểm của sự kiện phần 2

Những ai không có thể tham dự được loạt bài nói chuyện 3 phần: Đa Dạng, Công Bằng và Bao Gồm, đây là video đã quay. Sự kiện tiếp theo sẽ diễn ra, Thứ Tư ngày 18 tháng 5 từ 6:00 chiều đến 7:30 tối tại McDaniel High School Commons. ...

Chúc mừng Tháng Di Sản của Người Mỹ Gốc Châu Á Thái Bình Dương!Chúc mừng Tháng Di Sản của Người Mỹ Gốc Châu Á Thái Bình Dương!

Chúc mừng Tháng Di Sản của Người Mỹ Gốc Châu Á Thái Bình Dương! Đây là lịch tháng 5 của chúng tôi về cách quý vị có thể kỷ niệm tháng AAPI với chúng tôi! https://drive.google.com/file/d/1aToVikHJiqg2fX8O6g9w_gwYULNxepVO/view?usp=sharing ...

3 Phần Diễn Giả Về Đa Dạng, Công Bằng và Bao Gồm3 Phần Diễn Giả Về Đa Dạng, Công Bằng và Bao Gồm

Hội Phụ Huynh và Rose city Park PTO Xin Mời Các Bạn Đến Tham Dự Và Lắng Nghe 3 Phần Diễn Giả Về Đa Dạng, Công Bằng và Bao Gồm Thứ Năm, ngày 28 tháng 4 từ 6:00 đến 7:30 tối (mở cửa lúc 5:30 giờ chiều) Trực tiếp tại trường học McDaniel High School […] ...