Trình Diễn Tết 2024 từ Chương Trình Song Ngữ Anh Việt (VDLI)

2024 VDLI Tết Show

Thứ Sáu ngày 2 tháng 2

Đón tết nguyên đán Năm Giáp Thìn!

Hội Phụ Huynh trân trọng kính mời mọi người đến và cùng chúng tôi đón Tết Nguyên Đán Năm Giáp Thìn với những tiết mục văn nghệ đặc sắc từ các em học sinh trong chương trình song ngữ tiếng Việt (VDLI) từ trường tiểu học Rose City Park, trường cấp hai Roseway Heights và trường trung học McDaniel.

Trình Diễn bắt đầu: 6pm

Vị trí: Trường học McDaniel (2735 NE 82nd Ave, Portland, OR 97220)

Friday, February 2nd

Celebrate the year of the Dragon!

Hội Phụ Huynh invites you to join us in celebration of Tết (Lunar New Year) year of the dragon, with fantastic performances from students in the Vietnamese Dual Language Immersion (VDLI) program from Rose City Park Elementary, Roseway Heights Middle School And McDaniel High School.

Show Starts At: 6pm

Location: McDaniel High School (2735 NE 82nd Ave, Portland, OR 97220)

Tình nguyện viên | Volunteer

Hội Phụ Huynh cần nhiều người tình nguyện viên để giúp làm cho sự kiện Tết trở nên thành công cho tất cả các em học sinh và cộng đồng của chúng ta. Quý vị không cần có con cháu tham gia trong chương trình VDLI để giúp đỡ với tư cách tình nguyện viên và chúng tôi chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của mọi người trong cộng đồng. Để đăng ký, xin nhớp vào liê kết: https://www.signupgenius.com/go/10C0E49A8AF29A2F4C34-47351500-2024#/

Hội Phụ Huynh is requesting volunteers to help us make our Tết Show amazing for the students, teachers and our families and communities attending. You do not need to be in the VDLI program to help out as a volunteer, and we appreciate the help of everyone in our communities. To sign up, please click on the link below: https://www.signupgenius.com/go/10C0E49A8AF29A2F4C34-47351500-2024#/

Cảm ơn các nhà tài trợ của chúng tôi
Thank you to our Sponsors

Hội Phụ Huynh xin chân thành cảm ơn các đối tác, và các nhà tài trợ giúp cho sự kiện này có thể thực hiện được: Regional Arts & Culture Council (RACC)PPSRose City Park PTORoseway Heights PTATiffany Kim of State Farm, Phở Đà Lạt, Riviann Security Solutions

Many thanks to our partners, sponsors and donors: The Regional Arts & Culture Council (RACC)PPSRose City Park PTORoseway Heights PTATiffany Kim of State Farm, Phở Đà Lạt, Riviann Security Solutions

 

Lịch Calendar

2/2 – 6:00 PM – 8:00 PM

Trình Diễn Tết 2024 từ Chương Trình Song Ngữ Anh Việt (VDLI)
2024 VDLI Tết Show
Đọc thêm | Read More

3/17 – 6:00 PM

Dạ Tiệc Hoa Sen: Lễ kỷ niệm 10 năm VDLI
Hoa Sen Gala: VDLI 10 Year Anniversary Celebration