Hội Phụ Huynh hỗ trợ Chương trình Song ngữ Tiếng Việt tại PPS

Hội Phụ Huynh support Vietnamese Dual Language Immersion program in PPS

Thông báo Announcements

Thông tin Trại Hè 2024.

Trại Hè Summer Camp 2024 Information

7/15 – 7/18 | 7/22 – 7/25 | 7/29 – 8/1

Dạ Tiệc Hoa Sen: Lễ kỷ niệm 10 năm VDLI

Hoa Sen Gala: VDLI 10 Year Anniversary Celebration

17 tháng 3 năm 2024 6:00 giờ tối | March 17, 2024 6:00pm

Hãy cùng chúng tôi tổ chức lễ hội kỷ niệm và đồng thời gây quỹ để giúp chương trình VDLI của chúng ta phát triển thịnh vượng trong tương lai!

Please join us for a festive celebration while raising funds to help our VDLI program grow and thrive for years to come!

Trình Diễn Tết 2024 từ Chương Trình Song Ngữ Anh Việt (VDLI)

2024 VDLI Tết Show

Thứ Sáu ngày 2 tháng 2 | Thursday September 28, 5PM to 7PM

Đón tết nguyên đán Năm Giáp Thìn!

Celebrate the year of the Dragon!

Áo thun Lucky Cat & Otter cho Tết Nguyên Đán

Lucky Cat & Otter T-shirt for Lunar New Year

Đặt hàng trước ngày 8 tháng 1  |  Order by Jan 8th


Nhận ngay chiếc áo thun độc đáo với hình chú Mèo may mắn và/hoặc chú Otter để kỷ niệm Tết Nguyên Đán! Áo sẽ được giao đến vào đầu tháng 2 trước ngày Tết.

Get your one-of-a-kind Lucky Cat and/or Otter t-shirt celebrating the Lunar New Year! Shirts will arrive early February before Lunar New Year/Tết*

Lịch Calendar

2/2 – 6:00 PM – 8:00 PM

Trình Diễn Tết 2024 từ Chương Trình Song Ngữ Anh Việt (VDLI)
2024 VDLI Tết Show
Đọc thêm | Read More

3/17 – 6:00 PM

Dạ Tiệc Hoa Sen: Lễ kỷ niệm 10 năm VDLI
Hoa Sen Gala: VDLI 10 Year Anniversary Celebration

Tăng cường kỹ năng tiếng Việt miễn phí.

Boost Vietnamese Skills Free

Tình nguyện viên | Volunteer

Thời gian, kỹ năng, và trái tim của bạn có thể tạo ra sự khác biệt

Your time, skills, and heart can make a difference. Sign up today and be a catalyst for impact!

Quyên tặng | Donate

Sự rộng lượng của bạn quan trọng. Tạo ra sự khác biệt. Quyên góp ngay.

Your generosity matters. Make a difference. Donate.

Tham gia danh sách gửi thư của chúng tôi

Join Our Mailing List

Ở lại trong vòng lặp với những cập nhật, tin tức và sự kiện mới nhất.
Stay in the loop with the latest updates, news, and events.