[Đặt hàng trước ngày 8 tháng 1] Áo thun Lucky Cat & Otter cho Tết Nguyên Đán

[Order by Jan 8th] Lucky Cat & Otter T-shirt for Lunar New Year

Nhận ngay chiếc áo thun độc đáo với hình chú Mèo may mắn và/hoặc chú Otter để kỷ niệm Tết Nguyên Đán! Áo sẽ được giao đến vào đầu tháng 2 trước ngày Tết.

Doanh số bán áo thun sẽ được đóng góp vào quỹ tổng quát của HPH, hỗ trợ nhiều sáng kiến và sự kiện của HPH, vì lợi ích của chương trình VDLI tại 3 trường thuộc PPS.

Get your one-of-a-kind Lucky Cat and/or Otter t-shirt celebrating the Lunar New Year! Shirts will arrive early February before Lunar New Year/Tết*

T-shirt sales will go to HPH general funds which goes to support various HPH initiatives and events for the benefit of the VDLI program at the 3 schools in PPS.

Lịch Calendar

2/2 – 6:00 PM – 8:00 PM

Trình Diễn Tết 2024 từ Chương Trình Song Ngữ Anh Việt (VDLI)
2024 VDLI Tết Show
Đọc thêm | Read More

3/17 – 6:00 PM

Dạ Tiệc Hoa Sen: Lễ kỷ niệm 10 năm VDLI
Hoa Sen Gala: VDLI 10 Year Anniversary Celebration