Dạ Tiệc Hoa Sen: Lễ kỷ niệm 10 năm VDLI

Hoa Sen Gala: VDLI 10 Year Anniversary Celebration

Ngày diễn ra sự kiện: 17 tháng 3 năm 2024
Thời gian sự kiện: 6:00 giờ tối
Địa điểm: AVENUE 631 NE Grand Ave, Portland, OR 97232

Hội Phụ Huynh tổ chức tiệc kỷ niệm 10 năm Chương trình Song Ngữ tiếng Việt (VDLI) thuộc Sở học chánh Portland (PPS)

Hãy cùng chúng tôi tổ chức lễ hội kỷ niệm và đồng thời gây quỹ để giúp chương trình VDLI của chúng ta phát triển thịnh vượng trong tương lai!

Tất cả số tiền thu được từ lễ kỷ niệm sẽ được dùng để hỗ trợ cho các dự án hiện tại và tương lai của HPH bao gồm:

  • Trại Hè
  • Phát triển chuyên môn cho giáo viên
  • Xây dựng Cộng đồng và các sự kiện Văn hóa
  • Cộng tác cùng trường kết nghĩa của chúng ta – hệ thống trường Quốc Tế Olympia tại Việt Nam

Để biết thêm chi tiết, trở thành nhà tài trợ, hoặc đăng ký tham dự, hãy vào trang web của chúng tôi tại: auctria.events/HPHGala

Event Date: March 17, 2024
Event Time: 6:00pm
Location: AVENUE 631 NE Grand Ave, Portland, OR 97232

Hội Phụ Huynh celebrates 10 years of Vietnamese Dual Language Immersion (VDLI) in Portland Public Schools!

Please join us for a festive celebration while raising funds to help our VDLI program grow and thrive for years to come!

All event proceeds will support current and future HPH efforts, including:

  • Trại Hè Summer Camp
  • Professional Development for Teachers
  • Community Building & Cultural Events
  • Sister School Partnership with The Olympia International School in Vietnam

To learn more, become a sponsor, or register to attend, please visit our website at: auctria.events/HPHGala

Lịch Calendar

2/2 – 6:00 PM – 8:00 PM

Trình Diễn Tết 2024 từ Chương Trình Song Ngữ Anh Việt (VDLI)
2024 VDLI Tết Show
Đọc thêm | Read More

3/17 – 6:00 PM

Dạ Tiệc Hoa Sen: Lễ kỷ niệm 10 năm VDLI
Hoa Sen Gala: VDLI 10 Year Anniversary Celebration