Thông tin Trại Hè 2024

Trại Hè Summer Camp – 2024

Không giống như những năm trước, HPH không thể tìm kiếm các khoản tài trợ để cung cấp trại miễn phí cho học sinh và sẽ chuyển sang trại thu phí trong năm nay. Chi phí Trại Hè cho mỗi học sinh là $400.00 mỗi tuần. (Các em học sinh sau học sinh đầu tiên trong mỗi gia đình sẽ được giảm giá 10%.) HPH có số lượng Hỗ Trợ Tài Chính có hạn dành cho các gia đình cần để các học sinh có thể tham gia Trại Hè của chúng tôi. Vui lòng cho biết trong mẫu đăng ký nếu quý vị cần hỗ trợ một phần hoặc toàn phần cho (các) con của quý vị. Số lượng Hỗ Trợ Tài Chính có hạn và không đảm bảo được nhập học trong Trại Hè.
Chúng tôi khuyến khích các gia đình đăng ký cho các em học sinh tham gia tối đa số tuần mà mình thích. Nhập học vào trại không được đảm bảo do khoảng cách hạn chế. Xác nhận đăng ký sẽ được gửi bắt đầu từ tuần ngày 13 tháng 5.

Trại Hè sẽ diễn ra từ Thứ Hai đến Thứ Năm, từ 9:00 giờ sáng đến 3:00 giờ chiều.

Lịch Trình Trại Hè:

  • Đợt 1: ngày 15 tháng 7 – ngày 18 tháng 7
  • Đợt 2: ngày 22 tháng 7 – ngày 25 tháng 7
  • Đợt 3: ngày 29 tháng 7 – ngày 1 tháng 8

Địa điểm Trại:
McDaniel High School
2735 NE 82nd Ave
Portland, OR 97220
Để đăng ký bấm vào ĐÂYNếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại: HoiPhuHuynh.VDLI@gmail.com.

Unlike previous years, HPH was not able to secure grants to offer camp free to students and are moving to a fee-based camp this year. Cost of Trại Hè Summer Camp per student is $400.00 per week. (Additional siblings after the first student per household will receive a 10% discount.) HPH has limited scholarships available for families to apply who need financial assistance to attend our camp. Please indicate in the registration form if you need partial or full scholarships for your child(ren) to attend. Scholarships are limited and does not guarantee admission.

Families are encouraged to register their student up for as many weeks of camp as they want. Admission to the camp is not guaranteed due to limited spacing. Registration confirmations will be sent starting the week of May 13th.

Trại Hè Summer Camp will run Monday through Thursday from 9:00am to 3:00pm.

Trại Hè Summer Camp Schedule:

  • Week 1: July 15 – July 18
  • Week 2: July 22 – July 25
  • Week 3: July 29 – August 1

Camp Location:
McDaniel High School
2735 NE 82nd Ave
Portland, OR 97220
If you have any questions, please contact us at: HoiPhuHuynh.VDLI@gmail.com

Lịch Calendar

2/2 – 6:00 PM – 8:00 PM

Trình Diễn Tết 2024 từ Chương Trình Song Ngữ Anh Việt (VDLI)
2024 VDLI Tết Show
Đọc thêm | Read More

3/17 – 6:00 PM

Dạ Tiệc Hoa Sen: Lễ kỷ niệm 10 năm VDLI
Hoa Sen Gala: VDLI 10 Year Anniversary Celebration