Cần Tình Nguyện Viên

Hội Phụ Huynh luôn cần phụ huynh tình nguyện viên để giúp chúng tôi hỗ trợ tốt hơn cho chương trình song ngữ Anh Việt cho tất cả các em học sinh trong PPS.

Nếu không có sự ủng hộ, nỗ lực và vận động của phụ huynh, chương trình VDLI sẽ không đạt được như ngày hôm nay. Chúng tôi muốn thu hút sự tham gia của các gia đình và xây dựng một cộng đồng vững mạnh hơn cho chương trình VDLI cho các em học sinh.

Chúng tôi đã tạo một diễn đàn Google trực tuyến để các phụ huynh quan tâm, có thể giúp chúng tôi trong bất kỳ khả năng nào, hãy đăng ký:

https://forms.gle/takyWmmDcei8uJ8i9

Hội Phụ Huynh xin trân trọng cảm ơn mọi người!

Lịch Calendar

2/2 – 6:00 PM – 8:00 PM

Trình Diễn Tết 2024 từ Chương Trình Song Ngữ Anh Việt (VDLI)
2024 VDLI Tết Show
Đọc thêm | Read More

3/17 – 6:00 PM

Dạ Tiệc Hoa Sen: Lễ kỷ niệm 10 năm VDLI
Hoa Sen Gala: VDLI 10 Year Anniversary Celebration