Chúc mừng Tháng Di Sản của Người Mỹ Gốc Châu Á Thái Bình Dương!

Chúc mừng Tháng Di Sản của Người Mỹ Gốc Châu Á Thái Bình Dương! Đây là lịch tháng 5 của chúng tôi về cách quý vị có thể kỷ niệm tháng AAPI với chúng tôi!

https://drive.google.com/file/d/1aToVikHJiqg2fX8O6g9w_gwYULNxepVO/view?usp=sharing

Lịch Calendar

2/2 – 6:00 PM – 8:00 PM

Trình Diễn Tết 2024 từ Chương Trình Song Ngữ Anh Việt (VDLI)
2024 VDLI Tết Show
Đọc thêm | Read More

3/17 – 6:00 PM

Dạ Tiệc Hoa Sen: Lễ kỷ niệm 10 năm VDLI
Hoa Sen Gala: VDLI 10 Year Anniversary Celebration