Đề cử Hội Phụ Huynh

Hãy đề cử Hội Phụ Huynh! Năm nay, chúng tôi có rất nhiều sáng kiến ​​sẽ mang lại lợi ích cho chương trình song ngữ Anh Việt cho học sinh và giáo viên của chúng ta, và đây là một cách nhanh chóng và dễ dàng để giúp chúng tôi nhận được tài trợ! Cảm ơn quý vị!

https://www.signupgenius.com/giveaway…

HPH website is:

Lịch Calendar

2/2 – 6:00 PM – 8:00 PM

Trình Diễn Tết 2024 từ Chương Trình Song Ngữ Anh Việt (VDLI)
2024 VDLI Tết Show
Đọc thêm | Read More

3/17 – 6:00 PM

Dạ Tiệc Hoa Sen: Lễ kỷ niệm 10 năm VDLI
Hoa Sen Gala: VDLI 10 Year Anniversary Celebration