Đêm Thông Tin Ghi Danh Mẫu Giáo của Chương Trình Song Ngữ Anh-Việt

Đêm Thông Tin ghi danh Mẫu Giáo do Thầy Hiệu Trưởng Mr. Cohen hướng dẫn sẽ rơi vào thứ 4, ngày 24 tháng 2 lúc 6h chiều tại đường dẫn: meet.google.com/ong-fwii-jgn

Tất cả học sinh chuẩn bị vào Mẫu Giáo đều được khuyến khích tham dự chương trình song ngữ Anh-Việt!

Thời gian nộp đơn từ 17 tháng 2 đến 16 tháng 3 tại trường Rose City Park.

Để biết thêm chi tiết về chương trình Song Ngữ Anh Việt, hãy xem tại đây: https://www.pps.net/Page/863

Lịch Calendar

2/2 – 6:00 PM – 8:00 PM

Trình Diễn Tết 2024 từ Chương Trình Song Ngữ Anh Việt (VDLI)
2024 VDLI Tết Show
Đọc thêm | Read More

3/17 – 6:00 PM

Dạ Tiệc Hoa Sen: Lễ kỷ niệm 10 năm VDLI
Hoa Sen Gala: VDLI 10 Year Anniversary Celebration