Đọc sách cho những Bông hoa hồng – Sách của tác giả Bảo Phi

Hãy mua một hoặc cả 3 quyển sách có chữ ký của tác giả gốc Việt Bảo Phi. Hạn chót để mua sách là ngày 3 tháng 3. Hãy truy cập https://rose-city-park-pto.square.site/ để đặt mua các quyển sách có chữ ký tác giả.

Red Balloon Bookshop, một hiệu sách địa phương, ở quê hương của Bảo rất hào phóng quyên góp tiền bán sách này. Đối với mỗi lần mua sách, 20% số tiền sẽ được dùng để mua sách tiếng Việt cho thư viện trường học của chúng ta.

Bạn có biết khoảng 40% học sinh của trường là học sinh của song ngữ Anh Việt, nhưng chỉ có 15% sách trong thư viện là sách tiếng Việt? Hãy cùng chúng tôi tăng số lượng sách Việt Nam trong thư viện của chúng ta. Cảm ơn sự hỗ trợ của bạn!

* Các quyển sách có chữ ký sẽ có thể được nhận tại trường vào tuần cuối cùng của tháng 3 hoặc tuần đầu tiên của tháng 4 (tùy thuộc vào thời gian giao sách).

Lịch Calendar

2/2 – 6:00 PM – 8:00 PM

Trình Diễn Tết 2024 từ Chương Trình Song Ngữ Anh Việt (VDLI)
2024 VDLI Tết Show
Đọc thêm | Read More

3/17 – 6:00 PM

Dạ Tiệc Hoa Sen: Lễ kỷ niệm 10 năm VDLI
Hoa Sen Gala: VDLI 10 Year Anniversary Celebration