Đơn Ghi Danh Trại Hè Summer Camp 2023 đã MỞ

Đơn đăng ký bằng giấy có thể được yêu cầu tại văn phòng RCP và hoặc RHMS, và nộp vào hộp thư HPH ở cả hai trường.

Hãy bấm vào đường liên kết dưới đây để Ghi Danh Trại Hè 2023:

Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào, xin vui lòng gửi email: HoiPhuHuynh.VDLI@gmail.com

Lịch Calendar

2/2 – 6:00 PM – 8:00 PM

Trình Diễn Tết 2024 từ Chương Trình Song Ngữ Anh Việt (VDLI)
2024 VDLI Tết Show
Đọc thêm | Read More

3/17 – 6:00 PM

Dạ Tiệc Hoa Sen: Lễ kỷ niệm 10 năm VDLI
Hoa Sen Gala: VDLI 10 Year Anniversary Celebration