HPH Cuộc Họp Cho Cộng Đồng ngày 3 tháng 5

Hội Phụ Huynh sẽ tổ chức Cuộc Họp Cho Cộng Đồng VDLI của chúng ta!

Khi nào? Thứ Tư ngày 3 tháng 5 lúc 5pm-6pm
Ở đâu? Phòng Thư viện RCP

Chúng tôi khuyến khích phụ huynh có con học VDLI lớp mẫu giáo từ lớp 8 hãy đến và tìm hiểu những chi tiết mới đang diễn ra trong VDLI trong thời gian còn lại của năm học này, vào mùa hè này và cho năm học 2023-2024 sắp thôi!

Chúng tôi sẽ mở đăng ký sớm cho Trại Hè 2023 cho các gia đình tham dự và quan tâm đến việc đăng ký. Các vị trí trại có sẵn sẽ có sẵn trên cơ sở ai đến trước được phục vụ trước cho đến khi đầy.

Đồ ăn nhẹ và đồ uống sẽ được cung cấp và giải thưởng xổ số cho những người tham dự.

Lịch Calendar

2/2 – 6:00 PM – 8:00 PM

Trình Diễn Tết 2024 từ Chương Trình Song Ngữ Anh Việt (VDLI)
2024 VDLI Tết Show
Đọc thêm | Read More

3/17 – 6:00 PM

Dạ Tiệc Hoa Sen: Lễ kỷ niệm 10 năm VDLI
Hoa Sen Gala: VDLI 10 Year Anniversary Celebration