HPH Trại Hè Summer Camp 2022

HPH rất bận rộn trong mùa hè này! Chúng tôi đã đạt được cơ hội để tổ chức Trại Hè song ngữ Anh Việt đầu tiên ở bang Oregon, phục vụ cho các học sinh trong chương trình VDLI của sở học chánh Portland, đem lại cho các em những trải nghiệm vui vẻ tuyệt vời và làm phong phú thêm ngôn ngữ và văn hóa của người Việt Nam.

Lịch Calendar

2/2 – 6:00 PM – 8:00 PM

Trình Diễn Tết 2024 từ Chương Trình Song Ngữ Anh Việt (VDLI)
2024 VDLI Tết Show
Đọc thêm | Read More

3/17 – 6:00 PM

Dạ Tiệc Hoa Sen: Lễ kỷ niệm 10 năm VDLI
Hoa Sen Gala: VDLI 10 Year Anniversary Celebration