Vietnamese Title

Mid-Autum Moon Festival & Ice Cream Social

Thursday September 28, 5PM to 7PM

Come join and celebrate Mid-Autumn Moon Festival with us with fun games and prizes, create fun arts and crafts, sample some moon cakes and tea, receive resources from our community partners and food for purchase!

Hãy đến tham gia và đón Tết Trung Thu cùng chúng tôi với các trò chơi và giải thưởng, tạo ra các tác phẩm nghệ thuật và thủ công thú vị, nếm thử một số bánh trung thu và trà, nhận tài nguyên từ các đối tác cộng đồng của chúng ta và đồ ăn để mua!

Lịch Calendar

2/2 – 6:00 PM – 8:00 PM

Trình Diễn Tết 2024 từ Chương Trình Song Ngữ Anh Việt (VDLI)
2024 VDLI Tết Show
Đọc thêm | Read More

3/17 – 6:00 PM

Dạ Tiệc Hoa Sen: Lễ kỷ niệm 10 năm VDLI
Hoa Sen Gala: VDLI 10 Year Anniversary Celebration