Mừng ngày của người bản địa

Hội Phụ Huynh muốn ăn mừng ngày của Người Bản Địa! Mong tất cả chúng ta tôn vinh các nền văn hóa và lịch sử của người Mỹ bản địa. Ngày này tập trung vào việc phản ánh nguồn gốc bộ tộc của họ và những câu chuyện bi thảm gây tổn thương nhưng tăng cường cộng đồng của họ.

(ngày 10 tháng 10 năm 2022)

Lịch Calendar

2/2 – 6:00 PM – 8:00 PM

Trình Diễn Tết 2024 từ Chương Trình Song Ngữ Anh Việt (VDLI)
2024 VDLI Tết Show
Đọc thêm | Read More

3/17 – 6:00 PM

Dạ Tiệc Hoa Sen: Lễ kỷ niệm 10 năm VDLI
Hoa Sen Gala: VDLI 10 Year Anniversary Celebration