Weekly Newsletter – 3/24/2020

Ngày 24 tháng 3, năm 2020
March 24th, 2020

Xin chào các gia đình VDLI,

Chúng tôi hy vọng rằng quý vị và gia đình sẽ tiếp tục duy trì sự an toàn và khỏe mạnh trong thời gian “ở yên trong nhà” này. 

Mục tiêu của HPH là hỗ trợ các học sinh và phụ huynh trong thời gian thử thách này. Với nỗ lực gửi thông tin liên quan và kịp thời, HPH sẽ bắt đầu gửi thư hàng tuần cho phụ huynh về một hoặc hai vấn đề mỗi tuần. 

Dear VDLI Families,

We hope that you and your family are continuing to remain safe and healthy during this “stay at home” time. 

HPH’s goal is to support the students and parents during this challenging time.  In an effort to send along relevant and timely information without overwhelming you, HPH will begin sending weekly letters to parents that will focus on an area or two each week.


Hỗ trợ học sinh / Student Support

Vui lòng xem xét yêu cầu máy Chromebook hoặc máy tính xách tay cho (các) học sinh của quý vị từ PPS nếu cần và càng sớm càng tốt. Để biết thêm thông tin xin vui lòng theo dõi ĐƯỜNG LINK này.

Please consider requesting a Chromebook or laptop for your student(s) from PPS as needed and as soon as possible.  For more information please following this LINK.

Sách tiếng Việt / tiếng Anh cũng có sẵn từ PPS. Chúng có thể được truy cập tại ĐƯỜNG LINK này. Trong hộp “Language” có các tùy chọn cho Tiếng Việt và Tiếng Anh.

Vietnamese/English books are also available from PPS.  These can be accessed at this LINK.  In the “Language” drop down box there are options for Tiếng Việt and English.


Hỗ trợ phụ huynh / Parent Support

Asian Pacific American Network of Oregon (APANO) đang cung cấp Quỹ đáp ứng doanh nghiệp nhỏ COVID-19 của Jade District-Oldtown như một nguồn cho quỹ hỗ trợ khi khó khăn. Tìm thêm thông tin TẠI ĐÂY.

Asian Pacific American Network of Oregon (APANO) is offering their Jade District-Oldtown COVID-19 Small Business Response Fund as a source for rainy day funds.  More information can be found HERE.

Thông tin hỗ trợ thảm họa dành cho doanh nghiệp nhỏ từ Cơ quan quản lý doanh nghiệp nhỏ Hoa Kỳ (SBA) TẠI ĐÂY.

Small business disaster support from the US Small Business Administration (SBA) can be found HERE.

Thông tin nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp Oregon có thể được tìm thấy TẠI ĐÂY.

Filing for Oregon Unemployment Benefits can be found HERE.


Ngoài các mục hỗ trợ trên cho học sinh và phụ huynh, HPH đang nỗ lực thực hiện một dự án dựa trên chương trình giảng dạy bổ sung để hỗ trợ học sinh và phụ huynh của chúng ta trong thời gian thử thách này dưới sự hướng dẫn của Tiến sĩ Trương Hoàng Vân, Cố vấn Cộng đồng của HPH và là một trong các Đồng Chủ Tịch của chúng tôi. Tiến sĩ Trương Hoàng Vân có kinh nghiệm với tư cách là cựu Trợ lý Tổng Giám đốc Dạy và Học cho PPS sẽ giúp đảm bảo rằng những nỗ lực của chúng tôi có hiệu quả đối với các học sinh đa ngôn ngữ và đa văn hóa, phù hợp với tiêu chuẩn của tiểu bang Oregon.

Nỗ lực này không phải để thay thế việc học trực tuyến của PPS, mà là để hỗ trợ thêm cho chương trình Song ngữ tiếng Việt trong thời gian chờ đợi. HPH chúng tôi rất vui mừng có thể hỗ trợ theo cách này và chúng tôi sẽ có nhiều điều để chia sẻ sớm đến quý vị.
 Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu quý vị có câu hỏi nào qua email: hoiphuhuynh.vdli@gmail.com 

Xin cảm ơn,
Hội đồng quản trị, Hội Phụ Huynh

In addition to these supporting items for students and parents, HPH is working on an additional curriculum-based initiative to support our students and parents during this challenging time under the guidance of Dr. Vân Truong, who is HPH’s Sr. Community Advisor and one of our Co-Presidents.  Dr. Truong’s experience as the former Assistant Superintendent of Teaching and Learning for PPS will help to ensure that our efforts are proven to work for our bilingual and bicultural students and are in alignment with Oregon standards.

This initiative is not to replace PPS online learning, but it is to give additional support for the Vietnamese Dual Language program during this time of limited resources. We are excited to help support in this way and we will have more to share soon.  Please stay tuned. Please feel free to contact us if you have any questions at hoiphuhuynh.vdli@gmail.com.

Sincerely,
Board of Directors, Hội Phụ Huynh

[/pl_text]
[/pl_col]
[/pl_row]

Lịch Calendar

2/2 – 6:00 PM – 8:00 PM

Trình Diễn Tết 2024 từ Chương Trình Song Ngữ Anh Việt (VDLI)
2024 VDLI Tết Show
Đọc thêm | Read More

3/17 – 6:00 PM

Dạ Tiệc Hoa Sen: Lễ kỷ niệm 10 năm VDLI
Hoa Sen Gala: VDLI 10 Year Anniversary Celebration