Sự kiện nói chuyện về Đa dạng, Công bằng và Bao gồm: video phần 1 và thời gian địa điểm của sự kiện phần 2

Những ai không có thể tham dự được loạt bài nói chuyện 3 phần: Đa Dạng, Công Bằng và Bao Gồm, đây là video đã quay.

Sự kiện tiếp theo sẽ diễn ra, Thứ Tư ngày 18 tháng 5 từ 6:00 chiều đến 7:30 tối tại McDaniel High School Commons.

Lịch Calendar

2/2 – 6:00 PM – 8:00 PM

Trình Diễn Tết 2024 từ Chương Trình Song Ngữ Anh Việt (VDLI)
2024 VDLI Tết Show
Đọc thêm | Read More

3/17 – 6:00 PM

Dạ Tiệc Hoa Sen: Lễ kỷ niệm 10 năm VDLI
Hoa Sen Gala: VDLI 10 Year Anniversary Celebration