Tháng Di Sản của người gốc Châu Á Thái Bình Dương: Tuần 10-14 tháng 5

Tháng 5 là tháng Di Sản của Người Mỹ gốc Á Châu Thái Bình Dương (AAPI)! Các phụ huynh của chương trình song ngữ Anh-Việt, Hội Phụ Huynh, đã tổng hợp các nguồn thông tin hàng ngày (bao gồm các sự kiện thú vị, lịch sử, video giáo dục và các thủ công mỹ nghệ) để giúp các gia đình tôn vinh di sản và văn hóa AAPI.

Liên kết lịch hàng tuần (cũng có trên trang web RCP và các trang Facebook của PTO và HPH) từ ngày 10 tháng 5 đến ngày 14 tháng 5 là:

https://docs.google.com/document/d/13-Gecnf9ACLhL2l_AGwBdXG6dWeWAv0WIhRwRTE2voU/edit?usp=sharing

Lịch Calendar

2/2 – 6:00 PM – 8:00 PM

Trình Diễn Tết 2024 từ Chương Trình Song Ngữ Anh Việt (VDLI)
2024 VDLI Tết Show
Đọc thêm | Read More

3/17 – 6:00 PM

Dạ Tiệc Hoa Sen: Lễ kỷ niệm 10 năm VDLI
Hoa Sen Gala: VDLI 10 Year Anniversary Celebration