TODAY – 10/16 is the LAST DAY to order egg rolls!

TODAY – 10/16 is the LAST DAY to order egg rolls!

Pick up is Wednesday 11/1 from 2:15pm to 3:30pm at RCP Playground!

HÔM NAY – 16/10 là NGÀY CUỐI CÙNG để đặt hàng chả giò!

Nhận hàng vào Thứ Tư ngày 1 tháng 11 từ 2:15 chiều đến 3:30 chiều tại sân chơi RCP!

Lịch Calendar

2/2 – 6:00 PM – 8:00 PM

Trình Diễn Tết 2024 từ Chương Trình Song Ngữ Anh Việt (VDLI)
2024 VDLI Tết Show
Đọc thêm | Read More

3/17 – 6:00 PM

Dạ Tiệc Hoa Sen: Lễ kỷ niệm 10 năm VDLI
Hoa Sen Gala: VDLI 10 Year Anniversary Celebration