Trại Hè Summer Camp 2023

Trại Hè Summer Camp 2023

Read In English » Hội Phụ Huynh Trại Hè Summer Camp, bắt đầu từ Mùa Hè năm 2022, là duy nhất với loại hình Trại Hè về Ngôn ngữ Song ngữ Việt tại khu vực Portland Metro, nơi đặt trụ sở của chương trình VDLI thứ hai trong cả nước. Là ngôn ngữ xuất hiện thứ hai nhiều...